Menu Zamknij

Źródła elektroniczne w dostępie licencjonowanym

Polska Bibliografia Lekarska (PBL), tworzona w Głównej Bibliotece Lekarskiej. Rejestruje  polską literaturę naukową, kliniczną i fachową z zakresu nauk biomedycznych. Obejmuje artykuły z polskich czasopism, artykuły polskich autorów opublikowane w zagranicznych czasopismach oraz monografie, prace doktorskie i habilitacyjne znajdujące się w zbiorach GBL od roku 1979.
Dostęp: z sieci Uczelni bez logowania, z komputerów domowych – dane logowania należy pobrać w bibliotece

Baza IBUK – polskojęzyczna pełnotekstowa baza podręczników akademickich. Dostęp: z sieci Uczelni bez logowania, z komputerów domowych – dane logowania należy pobrać w bibliotece

System Informacji Prawnej LEX  polskojęzyczna, pełnotekstowa baza prezentująca akty prawne, orzecznictwo, dająca dostęp do monografii, komentarzy i artykułów również z zakresu prawa medycznego. Możliwy dostęp z komputerów domowych po zgłoszeniu się do administratora bazy. Kontakt: u.zieba@pwsz.glogow.pl

Wirtualna Biblioteki Nauki (Elsevier, Ebsco, Nature i Science, Springer, Web of Science, Wiley).
Dostęp: z sieci Uczelni bez logowania , z komputerów domowych – dane logowania należy pobrać w bibliotece

Źródła elektroniczne w dostępie otwartym (open access)

PubMed baza bibliograficzno-abstraktowa, posiada linki do pełnych tekstów czasopism z zakresu medycyny i nauk biologicznych. Pełne teksty są dostępne również ze strony podlinkowanego czasopisma. Korzystanie z bazy PubMed jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszej rejestracji.

Polska Platforma Medyczna dostęp do pełnych tekstów prac powstałych w polskich uczelniach medycznych.

Free Medical Journals – baza pełnotekstowa zawierająca artykuły ze wszystkich dziedzin medycyny

DOAJ – Directory of Open Access Journals to portal, na którym można znaleźć wszystkie otwarte czasopisma

Biblioteki cyfrowe  – Federacja Bibliotek Cyfrowych – multiwyszukiwarka

NUKAT (Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny) to katalog centralny polskich bibliotek naukowych i akademickich

Czytelnia Medyczna BORGIS –największa czytelnia artykułów medycznych i okołomedycznych z uznanych w środowisku lekarskim pism medycznych. Darmowy dostęp do spisów treści oraz obszernych fragmentów artykułów

Via Medica  – serwis zawiera czasopisma z zakresu różnych dziedzin medycyny, zarówno klinicznej jak i eksperymentalnej.  Jest to 30 specjalistycznych  periodyków naukowych, publikowanych  w całości w języku angielskim. Większość czasopism zapewnia nieodpłatny dostęp do swoich zasobów archiwalnych, a część z nich jest w pełni dostępna w trybie Open Access.

Biblioteka Nauki  udostępnia w sposób otwarty pełne teksty artykułów publikowanych w polskich czasopismach naukowych i pełne teksty wybranych książek. Platforma umożliwia przeszukiwanie zasobów pełnotekstowych pochodzących z pięciu baz dziedzinowych:

Geneva Foundation for Medical Education and Researchwitryna GFMER zawiera ogólnodostępne czasopisma medyczne, jak również atlasy, książki, słowniki, przewodniki, organizacje – w układzie dziedzinowym. Artykuły dostępne są w wersjach językowych – angielskiej, niemieckiej, włoskiej, francuskiej  i hiszpańskiej.

Medycyna. Pzwl.pl  Portal Medycyna.pzwl.pl informuje o najnowszych wydarzeniach z zakresu medycyny i ochrony zdrowia, prezentuje publikacje wydawnictwa PZWL, udostępnia bezpłatnie wybrane artykuły.

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych portal Naczelnej  Izby Pielęgniarek i Położnych. Portal zawiera informacje dotyczące aktualnych problemów zawodowych, rozporządzenia i komunikaty Ministerstwa Zdrowia oraz  praktyczne porady  (np. filmiki instruktażowe) z zakresu pracy pielęgniarek i położnych.

Nursing (PZWL)  

Termedia – wydawnictwo medyczne ułatwiające wszystkim zainteresowanym medycyną dostęp do najnowszych osiągnięć naukowych. Wydawnictwo zajmuje się publikacją czasopism i książek o charakterze naukowym i edukacyjno-poglądowym dla środowiska medycznego. Organizuje również zjazdy, kongresy i konferencje. Publikacje Termedii obejmują wszystkie dziedziny medycyny i zagadnienia dotyczące zarządzania w służbie zdrowia (miesięcznik „Menedżer Zdrowia”). Ukazują się one w formie czasopism, monografii, podręczników, leksykonów, poradników, reprintów i suplementów. Termedia zapewnia dostęp do elektronicznej wersji artykułów z aktualnych numerów czasopism oraz bogatych zasobów archiwalnych.

Czasopisma w dostępie otwartym (open access)

 1. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne
 2. Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne
 3. Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne
 4. Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej
 5. Pielęgniarstwo XXI Wieku
 6. Problemy Pielęgniarstwa
 7. Medycyna Rodzinna 
 8. Nowa Pediatria
 9. Nowa Medycyna
 10. Postępy Fitoterapii
 11. Postępy Nauk Medycznych
 12. Problemy Profesjologii
 13. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
 14. Anestezjologia i Ratownictwo
 15. Farmacja Współczesna
 16. Geriatria
 17. Gerontologia Polska
 18. Pedagogika Społeczna Nova