Menu Zamknij

Czasopisma licencjonowane – dostęp do pełnych wersji tylko w sieci uczelnianej

Na platformach      ScienceDirect       Springer      Wiley Online Library       Nature        Science

Czasopisma w prenumeracie ciągłej – dostęp do wybranych tytułów w wersji elektronicznej po pobraniu kodów dostępu w Bibliotece Uczelnianej

 1. Analiza Przypadków. Pielęgniarstwo i Położnictwo
 2. Bliżej Przedszkola
 3. Biuletyn Informacyjny z dodatkiem Serwis Podatkowy
 4. Charaktery
 5. Dziennik Gazeta Prawna – dostęp do wersji cyfrowej po pobraniu danych logowania w bibliotece
 6. Edukacja
 7. Edukacja i Dialog
 8. Edukacja Wczesnoszkolna
 9. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw
 10. Ekonomista
 11. Finanse Publiczne
 12. Finanse Komunalne
 13. Forum Akademickie
 14. Głos Głogowa
 15. Hutnik. Wiadomości Hutnicze
 16. Inżynieria Materiałowa
 17. IT w Administracji
 18. Kwartalnik Pedagogiczny
 19. Magazyn Pielęgniarki i Położnej
 20. Mój Przedszkolak
 21. Napędy i Sterowanie
 22. Nauczanie Początkowe
 23. Newsweek Polska
 24. Nowa Szkoła
 25. Obróbka Plastyczna Metali
 26. Pomiary Automatyka Robotyka
 27. Polityka Społeczna
 28. Pedagogika Społeczna
 29. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze
 30. Rachunkowość
 31. Remedium
 32. Rudy i Metale Nieżelazne. Recykling
 33. Rzeczpospolita
 34. Samorząd Terytorialny
 35. Wychowanie w Przedszkolu
 36. Teraźniejszość Człowiek Edukacja
 37. Tygodnik Głogowski
 38. Ubezpieczenia i Prawo Pracy
 39. Utrzymanie Ruchu
 40. W Cieniu Czepka
 41. Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
 42. Życie Szkoły

Czasopisma w bazie IBUK

Czasopisma w bazie LEX

Czasopisma w wolnym dostępie (open access)

 1. Dziennikarstwo i Media
 2. Firmer
 3. Kultura i Historia
 4. Kultura i Społeczeństwo
 5. Poradnik Językowy
 6. Nowe Media
 7. OOh Magazine
 8. Polish Technical Review
 9. Problemy Pielęgniarstwa
 10. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne
 11. Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej
 12. Pielęgniarstwo Neurologiczne
 13. Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne
 14. Miesięcznik Finansowy Bank
 15. Teraźniejszość Człowiek Edukacja