Menu Zamknij

Największa baza naukowa w Polsce, która udostępnia w sposób otwarty pełne teksty czasopism i książek naukowych.

https://bibliotekanauki.pl/

CeON to dawne Centrum Otwartej Nauki – repozytorium adresowane do całego polskiego środowiska naukowego, w którym zdeponować można różnego rodzaju materiały naukowe (artykuły, książki, materiały konferencyjne, raporty czy rozprawy doktorskie).

https://depot.ceon.pl/

Wspólny punkt dostępu do zasobów polskich otwartych repozytoriów prowadzonych przez instytucje naukowe. Zapewnia ich większą widoczność, szerszą dostępność i łatwiejsze wyszukiwanie.

http://agregator.ceon.pl/