Menu Zamknij

Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną, a jej zadaniem jest wspomagać proces dydaktyczny i naukowo – badawczy uczelni. Gromadzi, opracowuje i udostępnia publikacje ze szczególnym uwzględnieniem tych dyscyplin naukowych, które stanowią przedmiot kształcenia. Gromadzi zbiory w formie drukowanej (obecnie ok. 40.000 woluminów oraz 75 tytułów czasopism) i elektronicznej (zbiory cyfrowe, e-booki, bazy danych).

Biblioteka ma charakter otwarty. Z jej zasobów korzystać mogą, oprócz studentów i pracowników PWSZ w Głogowie, również osoby spoza uczelni. Struktura organizacyjna pozwala na prawidłową obsługę czytelnika i zaspokojenie jego potrzeb informacyjnych. Na terenie całej biblioteki – w czytelni i wypożyczalni – obowiązuje wolny dostęp do półek. Zbiory chronione są przy pomocy technologii RFID.

W czytelni znajduje się 15 stanowisk komputerowych z łączem internetowym, można tutaj skorzystać z drukarek i skanerów. Czytelnia udostępnia swoje zbiory prezencyjnie, na miejscu oraz na zewnątrz – są to tzw. wypożyczenia nocne i weekendowe. Udostępniane są również zbiory innych bibliotek, w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych oraz wypożyczalni cyfrowej Academica. Na terenie czytelni znajduje się stanowisko komputerowe przystosowane dla potrzeb studentów niepełnosprawnych  oraz radiowy punkt dostępowy HOT SPOT do sieci Internet.

Biblioteka pracuje w oparciu o system biblioteczny PROLIB. Serwer obsługujący bibliotekę pełni też rolę serwera WWW, który umożliwia:

  1. Udostępnianie zbiorów przy pomocy multiwyszukiwarki INTEGRO pozwalającej na jednoczesne indeksowanie i przeszukanie zarówno zasobów elektronicznych dostępnych w bibliotece (bazy, e-czasopisma, e-książki), jak również katalogu www biblioteki.
  2. Sprawdzanie dostępności materiałów, rezerwowanie i zamawianie ich przez Internet
  3. Zarządzanie kontem użytkownika przez samego użytkownika

Biblioteka zapewnia dostęp do następujących baz danych:

  1. IBUK –  jest biblioteką cyfrową i wypożyczalnią e-booków, w tym podręczników akademickich, udostępnianych na platformie ibuk.pl Obejmuje ona obecnie 2480 tytułów.
  2. SYSTEM INFORMACJI PRAWNEJ LEX to polskojęzyczna, pełnotekstowa baza prezentująca akty prawne, orzecznictwo, dająca dostęp do monografii, komentarzy i artykułów.
  3. Wirtualna Biblioteki Nauki jest platformą anglojęzyczną zapewniająca dostęp do baz Elsevier, Ebsco, Nature i Science, Springer, Web of Science, Wiley.

Biblioteka Uczelniana PWSZ w Głogowie jest jednym z najpiękniejszych i najprzyjemniejszych miejsc na Uczelni. Każdy użytkownik jest tu miłym gościem, na którego czeka miła i profesjonalna obsługa.