Menu Zamknij

Czasopismo Nature jest udostępniane z serwera wydawcy Nature Publishing Group (NPG). Licencja krajowa Nature pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i 4 roczników archiwalnych (tzn. w roku 2010 dostęp do roczników 2006-2010, w roku 2011 dostęp do roczników 2007-2011 itd.), a roczniki od 2010 będą archiwizowane na serwerze krajowym.

Dostęp do Nature jest zapewniony wszystkim instytucjom, które zarejestrowały się dotychczas w ICM do korzystania z licencji krajowych, a następnie aktywowały swoje indywidualne konta dostępowe Nature na serwerach wydawców (instytucje same administrują swoim kontami i numerami IP na tych serwerach).

Wejście do bazy

Czasopismo Science jest udostępniane z serwera wydawcy American Association for the Advancement of Science Licencja krajowa Science pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i archiwów od 1997 r.  Od września 2015 na okres 16 miesięcy do końca roku 2016 wszyscy użytkownicy licencji Science mają zapewniony dodatkowy dostęp na zasadzie testowej do czasopism Science Signaling oraz Science Translational Medicine. Ponadto na serwerze dostępne jest czasopismo open-access Science Advances.

Do pobrania są także informacje o czasopiśmie Science (broszura po polsku), Science Translational Medicine (poster oraz broszura po polsku lub angielsku) oraz Science Signaling (poster oraz broszura po polsku i angielsku).

Dostęp do Science jest zapewniony wszystkim instytucjom, które zarejestrowały się dotychczas w ICM do korzystania z licencji krajowych, a następnie aktywowały swoje indywidualne konta dostępowe Science na serwerach wydawców (instytucje same administrują swoim kontami i numerami IP na tych serwerach).
Wejście do bazy

Scopus jest produkowaną przez Elsevier interdyscyplinarną bazą abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych. Scopus obejmuje ponad 21.000 recenzowanych czasopism (z których ponad 3.800 to czasopisma typu Open Access), ponad 360 publikacji handlowych, 90.000 książek, 520 serii książkowych, 83.000 sprawozdań konferencyjnych.

Baza zawiera ponad 57 milionów rekordów bibliograficznych (stan w 2015 r.), z których ok. 25 milionów posiada cytowania sięgające roku 1996, 25 milionów rekordów patentowych, oraz indeksuje naukowe strony www. Ponad połowa czasopism w bazie Scopus pochodzi spoza USA. Baza Scopus podaje także indeks Hirscha, który liczony jest w oparciu o publikacje od 1970 roku. patrz dodatkowe informacje. Scopus jest udostępniany na serwerze producenta na zasadzie subskrypcji bez prawa archiwizacji.

Wejście do bazy

Bazy danych wydawnictwa EBSCO Publishing są udostępniane od roku 2010 w ramach krajowej licencji akademickiej. Licencja od 2011 r. obejmuje pakiet podstawowy 14 baz, w tym 7 baz pełnotekstowych zawierających czasopisma naukowe rónych wydawców, książki, gazety i inne publikacje: Academic Search Complete, Business Source Complete, Health Source: Nursing/Academic Edition, Health Source – Consumer Edition, Master File Premier, Newspaper Source, Regional Business News oraz 7 baz bibliograficznych (abstraktowych): Agricola, ERIC, GreenFILE, Library Information Science & Technology Abstracts (LISTA), MEDLINE, European Views of the Americas, Teacher Reference Center. Patrz informacja o bazach od wydawnictwa. Bazy dostępne są na serwerze wydawnictwa.

wejście do bazy

Czasopisma są udostępniane od roku 2010 w ramach krajowej licencji akademickiej, która została przedłużona na rok 2016. Od połowy roku 2015 w ramach tej samej licencji dostępne są także niektóre książki Elsevier.

Czasopisma elektroniczne Elsevier są dostępne równolegle na serwerze Science Direct należącym do wydawcy oraz na serwerze Infona w ICM. Krajowa licencja akademicka obejmuje wszystkie czasopisma z aktualizowanej corocznie listy Freedom Collection obejmującej 1851 tytułów bieżących z rocznikami od 1995 oraz archiwa ponad 420 tytułów niekontynuowanych lub kontynuowanych pod inną nazwą.

Na stronach wydawcy można znaleźć dodatkowe informacje o czasopismach Elsevier, w szczególności dostępnych poza licencją na zasadzie Free Access lub OpenAcess oraz listę Freedom Collection w formacie excel.

Licencja krajowa Elsevier została rozszerzona o ponad 5000 tytułów książek z lat 2010-16, patrz pełna lista.

wejście do bazy

Serwis umożliwia dostęp do pełnych tekstów artykułów z około 1 600 czasopism wydawnictwa Springer. Czasopisma elektroniczne Springer udostępniane są równolegle na serwerze ScienceServer (SS) w ICM oraz na serwerze SpringerLink należącym do wydawcy. Na początku roku 2010 została testowo uruchomiona krajowa licencja akademicka Springer obejmująca 1130 tytuły czasopism – są to te same tytuły, które były objęte dotychczasową licencją konsorcyjną (poza licencją pozostaje na razie pozostałe 725 tytułów). Dostęp na serwerze SpringerLink obejmuje komplet roczników archiwalnych, a na serwerze w ICM zgromadzone są na razie roczniki od 1996 roku.

wejście do bazy

Pakiet baz danych produkowanych przez firmę Thomson Reuters jest udostępniany od roku 2010 w ramach krajowej licencji akademickiej, obecnie na podstawie umowy zawartej na lata 2014-2016. Do roku 2015 licencja obejmowała podstawowe indeksy cytowań: Science Citation Index Expanded (SCIE, roczniki od 1945), Social Sciences Citation Index (SSCI, roczniki od 1956), Art and Humanities Citation Index (AHCI, roczniki od 1975), Conference Proceedings Citation Index (CPCI, roczniki od 1990) oraz bazę Journal Citation Reports (JCR, roczniki od 2008).

W roku 2015 licencja została rozszerzona o pakiet Citation Connection obejmujący następujące bazy (roczniki 2010-2015): Biosis Citation Index, Current Contents Connect, Data Citation Index, Derwent Innovations Index, Zoological Records, Book Citation Index (BCI), Current Chemical Reactions (CCR) oraz Index Chemicus (IC). We wrześniu 2015 została także udostępniona nowa wersja bazy JCR i licencja została rozszerzona na zasadzie testowej o bazę Essential Science Indicators. Zakres licencji WoS nie zmieni się w roku 2016.

Komplet baz objętych licencją jest udostępniany na platformie Web of Science na serwerze wydawcy. Bazy SCIE, SSCI, A&HCI, CPCI, JCR, BCI, CCR i IC są obecnie dostępne na serwerze jako składniki pakietu WoS Core Colletion, patrz instrukcja obsługi w języku polskim oraz ta sama instrukcja w wersji mutlimedialnej.

Bazy SCIE, SSCI oraz AHCI są także archiwizowane i udostępniane na serwerze w ICM (na razie w ICM zgromadzone są roczniki począwszy od 1996). Archiwizacją w ICM będzie objęta także baza JCR oraz bazy z pakietu Citation Connection za wyjątkiem Current Contents Connect i Data Citation Index.

Uwaga: W bazach WoS indeksowane są czasopisma znajdujące się na liście Master Journal List (tzw. lista filadelfijska), która od roku 2010 obejmuje ponad 12.000 tytułów bieżących czasopism, patrz także zasady selekcji czasopism.

Na platformie WoS dostępne są także bezpłatne bazy Medline, SciELO Citation Index i KCI-Korean Journal Database oraz narzędzia EndNote Web i Researcher ID.

Indeksy cytowań zawierają abstrakty, podstawowe informacje bibliograficzne oraz informacje o cytowaniach z czasopism znajdujących się na liście Master Journal List (tzw. lista filadelfijska), która obejmuje ponad 10.000 czasopism, w tym dla SCIE – ponad 7100 czasopism od 1900 roku z nauk ścisłych, dla SSCI – ponad 2100 czasopism od 1956 roku z nauk społecznych oraz dla AHCI – ponad 1200 czasopism od 1975 roku z nauk humanistycznych. Na początku roku 2010 została testowo uruchomiona krajowa licencja akademicka Web of Knowledge obejmująca pakiet WoS oraz bazy CPCI i JCR.

wejście do bazy

Wiley Online Library to wielodyscyplinarna baza zasobów internetowych obejmująca swoim zasięgiem nauki ścisłe, społeczne i humanistyczne.

Czasopisma Wiley są udostępniane od roku 2012 w ramach krajowej licencji akademickiej. Dostępne są na serwerze wydawcy Wiley Online Library. Licencja krajowa w roku 2016 będzie obejmować wszystkie 1405 czasopism z kolekcji „Full Collection 2016” z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych wraz z archiwami od 1997 roku.  Roczniki z okresu licencji krajowej będą archiwizowane na serwerze w ICM z prawem bezterminowego dostępu dla wszystkich instytucji akademickich w kraju.

W maju 2016 licencja krajowa Wiley została rozszerzona o 2451 książek elektronicznych wydanych w latach 2009 i 2015, patrz katalog. Skopiuj adres URL, a otrzymasz dostęp do pełnego tekstu. Zwróć uwagę czy do danego tytułu dostęp jest możliwy. Elektroniczne wersje książek dostępne w ramach licencji krajowej do nieograniczonego użytku dla instytucji określane są przez Wileya terminem „o-book” w odróżnieniu od wersji „e-book” sprzedawanych do jednorazowego pobrania dla indywidualnych klientów. Książki z licencji krajowej Wiley są dostępne na serwerze wydawcy oraz będą archiwizowane na serwerze krajowym i udostępniane bezterminowo.

Wejście do bazy