Menu Zamknij

Z wypożyczalni mogą korzystać studenci, wykładowcy i pracownicy PWSZ w Głogowie oraz studenci i pracownicy innych uczelni pod warunkiem podpisania umowy przez przedstawicieli szkół. Osoby niebędące pracownikami i studentami uczelni, mogą korzystać ze zbiorów bibliotecznych pod warunkiem wpisania na listę czytelników i wniesienia kaucji.

REJESTRACJA NOWEGO CZYTELNIKA
1. Żeby zarejestrować się (założyć konto czytelnika) należy wejść na stronę katalogu Biblioteki PWSZ w Głogowie www. katalog.pwsz.glogow.pl, w zakładce KONTO, wybrać opcję ZAREJESTRUJ SIĘ.
2. W formularzu rejestracji czytelnika należy wypełnić wszystkie wymagane pola, znajdujące się w sześciu krokach.
Krok 1 Dane biblioteki

Biblioteka PWSZ w Głogowie
Wydział: wybierz wydział czyli kierunek studiów.

Krok 2 Dane osobowe

Należy wypełnić pola oznaczone jako wymagane.

Krok 3 Adres zamieszkania
Krok 4 Hasło

Podajemy hasło, którego minimalna ilość znaków wynosi 8.
Wymagana liczba małych liter: przynajmniej 1.
Wymagana liczba dużych liter: przynajmniej 1.
Wymagana liczba cyfr: przynajmniej 1.

Krok 5 Podsumowanie

Należy sprawdzić czy wszystkie pola zostały poprawnie uzupełnione.

Krok 6 Potwierdzenie

Trzeba przepisać hasło z obrazka oraz

    • wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Bibliotekę PWSZ w Głogowie,
    • oświadczyć, o zapoznaniu się z regulaminem i zobowiązaniu się do jego przestrzegania,
    • wyrazić zgodę na działania marketingowe biblioteki,
    • wyrazić zgodę na komunikację ze strony biblioteki.

Następnie należy wysłać formularz.

Po rejestracji, konto czytelnika, jest zablokowane – nie można zamawiać książek. Żeby odblokować konto i uzyskać prawa czytelnika, należy w ciągu 14 dni zgłosić się do Biblioteki PWSZ w Głogowie , z legitymacją studencką lub dowodem osobistym.

Szczegółowe zasady wypożyczeń określa Regulamin Biblioteki Uczelnianej § 1. Regulamin wypożyczalni.