Site icon Biblioteka Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Głogowie

Katalog on-line

WEJŚCIE DO KATALOGU>>

Zbiory Biblioteki Uczelnianej zostały opracowane zgodnie z programem LIBRA 2009, który pozwala na pełną automatyzację procesów bibliotecznych.

Moduł Libra WWW umożliwia udostępnienie katalogu biblioteki w Internecie i/lub w sieci lokalnej biblioteki. Dzięki temu czytelnicy mają nieprzerwany, bezpośredni dostęp do zasobów informacyjnych biblioteki z dowolnego komputera dołączonego do sieci Internet.

Dostęp przez Internet obejmuje:

Wyszukiwanie proste – jest to podstawowy sposób wyszukiwania informacji w katalogu biblioteki poprzez:

Wyszukiwanie złożone jest używane w tych wypadkach, kiedy wyszukiwanie proste spowoduje podanie nam zbyt wielu odpowiedzi. Takie sytuacje zdarzają się tym częściej im większy jest katalog biblioteki. W wyszukiwaniu złożonym podajemy więcej niż jedną informację wyszukiwawczą. Pomiędzy informacjami wyszukiwawczymi stosujemy spójniki logiczne I, LUB, I NIE.

Konto czytelnika – jeśli klikniemy w ten przycisk, program poprosi o podanie identyfikatora i hasła dostępu.

Identyfikatorem czytelnika jest jego nazwisko i imię napisane w postaci dokładnie takiej samej, jak na liście czytelników. Hasło, w odróżnieniu od identyfikatora, musi być wpisane z uwzględnieniem wielkich i małych liter. Jeżeli zostanie wykonana pewna liczba nieudanych prób dostępu do konta czytelnika, program zablokuje na pewien czas dostęp do katalogu dla tego użytkownika.

Zamawianie książek – aby zamówić książkę, należy najpierw zalogować się na swoje konto. Następnie można uruchomić dowolną opcję wyszukiwawczą i dotrzeć do pełnego opisu żądanej pozycji. Na liście egzemplarzy, przy pozycjach dostępnych ( nie wypożyczonych i nie zamówionych przez innych czytelników), pojawi się napis [Zamów]. Zamawiać można tylko pozycje oznaczone sygnaturą W.

 

Exit mobile version