Site icon Biblioteka Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Głogowie

Dla autorów

Zasady etyki publikacyjnej

Zasady publikowania i redagowania prac

Zasady recenzowania publikacji naukowych

Wniosek do planu wydawniczego

Exit mobile version