Site icon Biblioteka Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Głogowie

Bibliotheca Glogoviensis

Dział Regionaliów – Bibliotheca  Glogoviensis – Biblioteki PWSZ został utworzony na bazie depozytu bibliotecznego Towarzystwa Ziemi Głogowskiej oraz, w mniejszym ilościowo i jakościowo zakresie, zbiorów Biblioteki Uczelnianej. Uroczyste otwarcie i udostępnienie zbiorów nastąpiło 24 października 2011 r. „Bibliotheca Glogoviensis” zawiera wydawnictwa zwarte i kolekcje czasopism dotyczące przeszłości i teraźniejszości Ziemi Głogowskiej i okolic. W trakcie opracowywania znajdują się kolekcje druków ulotnych, materiałów na prawach rękopisów i dokumentów życia społecznego, zbiory fotografii i materiały do dziejów, nieistniejących już, niektórych zakładów i przedsiębiorstw Regionu.

Znajdujące się w bazie komputerowej Biblioteki materiały TZG udostępniane są w czytelni naukowej w godzinach jej funkcjonowania. Materiały na prawach rękopisów, kserokopie, fotografie i cymelia, wykazane w dostępnym katalogu, udostępniane będą do pracy naukowej czy zawodowej. Udostępnianie przekazanych zbiorów odbywać się będzie prezencyjnie, na miejscu, zgodnie z Regulaminem Biblioteki Uczelnianej. Zbiory są stale uzupełniane dzięki zakupom i darom.

Bibliotheca Glogoviensis

Bibliotheca Glogoviensis – czasopisma

 1. Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne / TZG / red. nacz. ks. Włodzimierz Bielak
 2. Brzask / TZG / pod red. Jerzego Bogdana Kosa.
 3. Dolny Śląsk / TZG / red. nacz. Anatol J. Omelaniuk.
 4. Encyklopedia Ziemi Głogowskiej TZG / red. nacz. Antoni Bok 
 5. Fortyfikacje na Ziemi Lubuskiej / TZG / Wojciech Eckert, Krzysztof Motyl, Jerzy Panufnik 
 6. Glogauer Heimatzeitung / TZG // red. nacz. Karl Goebel
 7. Informator Krajoznawczy / TZG / pod red. Zbigniewa Szkolnickiego
 8. Karta Groni / TZG // red. nacz. Krzysztof Staszkiewicz
 9. Kwartalnik Górowski / TZG / / red. nacz. Zofia Hanulak, Julita Kruszka
 10. Kwartalnik Historyczny / TZG / pod redakcją Xawerego Liskego
 11. Miedziorysy. Ludzie i tradycje Polskiej Miedzi / TZG / red. nacz Krzysztof Kułacz 
 12. MIT Głogowski Miesięcznik Kulturalny / TZG / red. nacz. Zbigniew Rybka 
 13. Neuer Glogauer Anzeiger / TZG / red. nacz. Herbert Felgenhauer
 14. Odra / red. nacz. Mieczysław Orski
 15. Przegląd Historyczny / TZG / / red. nacz. Stefan Kieniewicz i Janusz Woliński
 16. Przegląd Lubuski / TZG / red. nacz. Hieronim Szczegóła.
 17. Regionalista /TZG / red. nacz Zbogniew Wichrowski
 18. Studia nad Rozwojem Dolnego Śląska / TZG / kol. red. przewodn. Zofia Więckowicz
 19. Studia Historyczne / TZG / red. nacz. Józef Buszko
 20. Szkice Legnickie / TZG / red. nacz. Antoni Bojakowski
 21. Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka / TZG // red. nacz. Józef Gierowski

Exit mobile version