Site icon Biblioteka Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Głogowie

Wirtualna Biblioteka Nauki WILEY

Wiley Online Library to wielodyscyplinarna baza zasobów internetowych obejmująca swoim zasięgiem nauki ścisłe, społeczne i humanistyczne.

Czasopisma Wiley są udostępniane od roku 2012 w ramach krajowej licencji akademickiej. Dostępne są na serwerze wydawcy Wiley Online Library. Licencja krajowa w roku 2016 będzie obejmować wszystkie 1405 czasopism z kolekcji „Full Collection 2016” z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych wraz z archiwami od 1997 roku.  Roczniki z okresu licencji krajowej będą archiwizowane na serwerze w ICM z prawem bezterminowego dostępu dla wszystkich instytucji akademickich w kraju.

W maju 2016 licencja krajowa Wiley została rozszerzona o 2451 książek elektronicznych wydanych w latach 2009 i 2015, patrz katalog. Skopiuj adres URL, a otrzymasz dostęp do pełnego tekstu. Zwróć uwagę czy do danego tytułu dostęp jest możliwy. Elektroniczne wersje książek dostępne w ramach licencji krajowej do nieograniczonego użytku dla instytucji określane są przez Wileya terminem „o-book” w odróżnieniu od wersji „e-book” sprzedawanych do jednorazowego pobrania dla indywidualnych klientów. Książki z licencji krajowej Wiley są dostępne na serwerze wydawcy oraz będą archiwizowane na serwerze krajowym i udostępniane bezterminowo.

Wejście do bazy

 

Exit mobile version