Site icon Biblioteka Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Głogowie

Wirtualna Biblioteka Nauki – WEB OF SCIENCE

Pakiet baz danych produkowanych przez firmę Thomson Reuters jest udostępniany od roku 2010 w ramach krajowej licencji akademickiej, obecnie na podstawie umowy zawartej na lata 2014-2016. Do roku 2015 licencja obejmowała podstawowe indeksy cytowań: Science Citation Index Expanded (SCIE, roczniki od 1945), Social Sciences Citation Index (SSCI, roczniki od 1956), Art and Humanities Citation Index (AHCI, roczniki od 1975), Conference Proceedings Citation Index (CPCI, roczniki od 1990) oraz bazę Journal Citation Reports (JCR, roczniki od 2008).

W roku 2015 licencja została rozszerzona o pakiet Citation Connection obejmujący następujące bazy (roczniki 2010-2015): Biosis Citation Index, Current Contents Connect, Data Citation Index, Derwent Innovations Index, Zoological Records, Book Citation Index (BCI), Current Chemical Reactions (CCR) oraz Index Chemicus (IC). We wrześniu 2015 została także udostępniona nowa wersja bazy JCR i licencja została rozszerzona na zasadzie testowej o bazę Essential Science Indicators. Zakres licencji WoS nie zmieni się w roku 2016.

Komplet baz objętych licencją jest udostępniany na platformie Web of Science na serwerze wydawcy. Bazy SCIE, SSCI, A&HCI, CPCI, JCR, BCI, CCR i IC są obecnie dostępne na serwerze jako składniki pakietu WoS Core Colletion, patrz instrukcja obsługi w języku polskim oraz ta sama instrukcja w wersji mutlimedialnej.

Bazy SCIE, SSCI oraz AHCI są także archiwizowane i udostępniane na serwerze w ICM (na razie w ICM zgromadzone są roczniki począwszy od 1996). Archiwizacją w ICM będzie objęta także baza JCR oraz bazy z pakietu Citation Connection za wyjątkiem Current Contents Connect i Data Citation Index.

Uwaga: W bazach WoS indeksowane są czasopisma znajdujące się na liście Master Journal List (tzw. lista filadelfijska), która od roku 2010 obejmuje ponad 12.000 tytułów bieżących czasopism, patrz także zasady selekcji czasopism.

Na platformie WoS dostępne są także bezpłatne bazy Medline, SciELO Citation Index i KCI-Korean Journal Database oraz narzędzia EndNote Web i Researcher ID.

Indeksy cytowań zawierają abstrakty, podstawowe informacje bibliograficzne oraz informacje o cytowaniach z czasopism znajdujących się na liście Master Journal List (tzw. lista filadelfijska), która obejmuje ponad 10.000 czasopism, w tym dla SCIE – ponad 7100 czasopism od 1900 roku z nauk ścisłych, dla SSCI – ponad 2100 czasopism od 1956 roku z nauk społecznych oraz dla AHCI – ponad 1200 czasopism od 1975 roku z nauk humanistycznych. Na początku roku 2010 została testowo uruchomiona krajowa licencja akademicka Web of Knowledge obejmująca pakiet WoS oraz bazy CPCI i JCR.

wejście do bazy

Exit mobile version