Site icon Biblioteka Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Głogowie

Wirtualna Biblioteka Nauki – SCIENCE

Czasopismo Science jest udostępniane z serwera wydawcy American Association for the Advancement of Science Licencja krajowa Science pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i archiwów od 1997 r.  Od września 2015 na okres 16 miesięcy do końca roku 2016 wszyscy użytkownicy licencji Science mają zapewniony dodatkowy dostęp na zasadzie testowej do czasopism Science Signaling oraz Science Translational Medicine. Ponadto na serwerze dostępne jest czasopismo open-access Science Advances.

Do pobrania są także informacje o czasopiśmie Science (broszura po polsku), Science Translational Medicine (poster oraz broszura po polsku lub angielsku) oraz Science Signaling (poster oraz broszura po polsku i angielsku).

Dostęp do Science jest zapewniony wszystkim instytucjom, które zarejestrowały się dotychczas w ICM do korzystania z licencji krajowych, a następnie aktywowały swoje indywidualne konta dostępowe Science na serwerach wydawców (instytucje same administrują swoim kontami i numerami IP na tych serwerach).
Wejście do bazy

 

Exit mobile version