Site icon Biblioteka Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Głogowie

Wirtualna Biblioteka Nauki – NATURE

Czasopismo Nature jest udostępniane z serwera wydawcy Nature Publishing Group (NPG). Licencja krajowa Nature pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i 4 roczników archiwalnych (tzn. w roku 2010 dostęp do roczników 2006-2010, w roku 2011 dostęp do roczników 2007-2011 itd.), a roczniki od 2010 będą archiwizowane na serwerze krajowym.

Dostęp do Nature jest zapewniony wszystkim instytucjom, które zarejestrowały się dotychczas w ICM do korzystania z licencji krajowych, a następnie aktywowały swoje indywidualne konta dostępowe Nature na serwerach wydawców (instytucje same administrują swoim kontami i numerami IP na tych serwerach).

Wejście do bazy

Exit mobile version