Site icon Biblioteka Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Głogowie

Wirtualna Biblioteka Nauki – ELSEVIER

Czasopisma są udostępniane od roku 2010 w ramach krajowej licencji akademickiej, która została przedłużona na rok 2016. Od połowy roku 2015 w ramach tej samej licencji dostępne są także niektóre książki Elsevier.

Czasopisma elektroniczne Elsevier są dostępne równolegle na serwerze Science Direct należącym do wydawcy oraz na serwerze Infona w ICM. Krajowa licencja akademicka obejmuje wszystkie czasopisma z aktualizowanej corocznie listy Freedom Collection obejmującej 1851 tytułów bieżących z rocznikami od 1995 oraz archiwa ponad 420 tytułów niekontynuowanych lub kontynuowanych pod inną nazwą.

Na stronach wydawcy można znaleźć dodatkowe informacje o czasopismach Elsevier, w szczególności dostępnych poza licencją na zasadzie Free Access lub OpenAcess oraz listę Freedom Collection w formacie excel.

Licencja krajowa Elsevier została rozszerzona o ponad 5000 tytułów książek z lat 2010-16, patrz pełna lista.

wejście do bazy

Exit mobile version