Site icon Biblioteka Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Głogowie

Szkolenie biblioteczne dla studentów pierwszego roku

Studenci pierwszego roku,

w ramach spotkań organizacyjnych odbędą się szkolenia biblioteczne, na które serdecznie zapraszamy. Przypominamy jednocześnie, że szkolenie biblioteczne jest obowiązkowe i zakończone wpisem. Niezaliczenie szkolenia jest równoznacznie z brakiem zaliczenia semestru.

TERMINY SZKOLEŃ BIBLIOTECZNYCH:


STUDENCI STUDIÓW STACJONARNYCH

DNIA 29 WRZEŚNIA 2022 ROKU (CZWARTEK):

WSZYSTKICH STUDENTÓW PRACUJĄCYCH ZAPRASZAMY NA GODZ. 15:45, AULA 109A.


DNIA 8 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU (SOBOTA), GODZ. 9:15, SALKA DYDAKTYCZNA W BIBLIOTECE.


 

Exit mobile version