Site icon Biblioteka Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Głogowie

Instytut Politechniczny – Wirtualna Biblioteka Inżyniera

Wirtualna Biblioteka Inżyniera to przedsięwzięcie polegające na niekomercyjnym udostępnianiu informacji w postaci opracowań, referatów i innych publikacji przekazanych nieodpłatnie przez ich Autorów i udostępnianych także nieodpłatnie całemu środowisku inżynierskiemu w formie elektronicznej w formacie pdf, poprzez internet. Format ten zabezpiecza materiały biblioteczne przed ich edycją, chroni więc prace przed ich modyfikacją na drodze elektronicznej.

wejście do bazy

Exit mobile version