Site icon Biblioteka Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Głogowie

Instytut Politechniczny – URZĄD PATENTOWY RP

Baza zawiera patenty, wzory użytkowe, wzory przemysłowe i zdobnicze, oznaczenia geograficzne i topografie układów scalonych

wejście do bazy

Exit mobile version