Site icon Biblioteka Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Głogowie

Instytut Politechniczny – LEKSYKON MATERIAŁOZNAWSTWA

Baza danych Leksykon Materiałoznawstwa to kompendium wiedzy o materiałach inżynierskich wraz z wykazami aktualnych norm i ich światowych odpowiedników. Całościowe opracowanie materiałów inżynierskich: metali, polimerów, ceramiki i kompozytów. Karty charakterystyk materiałów inżynierskich obejmujące m.in.: obowiązujące oznaczenia europejskie, skład chemiczny, właściwości mechaniczne, właściwości fizyczne, półprodukty, możliwość zastosowania podczas technologicznych procesów obróbki, oraz zestawienie norm zagranicznych i międzynarodowych. Poza zbiorem charakterystyk opartych na PN-EN, zostały w nim zamieszczone charakterystyki oparte na innych, nadal obowiązujących polskich normach oraz odrębny folder z charakterystykami opartymi na normach branżowych i wycofanych.

WydawcaVerlag Dashofer

Kryteria wyszukiwawcze: nazwa, oznaczenie lub typ, normy polskie i zagraniczne, składu chemiczny, a dla metali również według własności mechanicznych

Baza dostępna w czytelni.

Exit mobile version