Site icon Biblioteka Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Głogowie

Instytut Humanistyczny – Pedagog

Baza Pedagog zawiera opisy bibliograficzne książek, artykułów, przepisów prawnych z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej oraz dyscyplin pokrewnych. Zbiór obejmuje literaturę polską od 1990 roku (aktualizacja bieżąca). Opracowana przez Oddział Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego. Zakres tematyczny bazy: opieka społeczna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika specjalna, pedagogika wczesnoszkolna, praca socjalna, prawa człowieka i dziecka, profilaktyka i terapia uzależnień, problemy rodziny, rehabilitacja niepełnosprawnych, wychowanie przedszkolne.

wejście do bazy

Exit mobile version