Site icon Biblioteka Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Głogowie

Instytut Humanistyczny – Edukacja

Baza Edukacja zawiera opisy bibliograficzne artykułów z 300 tytułów czasopism pedagogicznych, metodycznych i psychologicznych, selekcyjnie dobrane tytuły periodyków socjologicznych, społecznych, kulturalnych, filozoficznych, tytuły z zakresu informacji naukowej i bibliotekarstwa od 1990 r. Baza jest tworzona przez Dolnośląską Bibliotekę Pedagogiczną we Wrocławiu i inne biblioteki pedagogiczne. Baza rejestruje artykuły z zakresu szeroko pojętej dydaktyki i edukacji. Zawiera materiał źródłowy od 1990 r. i jest stale uzupełniana.

wejście do bazy

Exit mobile version