Site icon Biblioteka Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Głogowie

Instytut Ekonomiczny – Lex-Sigma

Baza zawiera pełen zestaw tekstów aktów prawnych z Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego, teksty aktów prawnych prawa resortowego, teksty projektów ustaw, metryki aktów prawa miejscowego, orzeczenia sądów polskich, tezy z piśmiennictwa prawniczego, pisma urzędowe, wzory dokumentów , akty korporacyjne

Moduł Komentarze zawiera komentarze książkowe, komentarze bieżące oraz komentarze do ustaw.

Moduł Monografie zawiera Elektroniczne wersje monografii książkowych, wydawanych nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer, ABC, Zakamycze Oficyna. Ponad 630 książek i podręczników akademickich z zakresu m.in. prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, autorskiego, oświatowego, pracy, finansów, podatków, rachunkowości, b ankowości itp.

Moduł Czasopisma online zawiera c zasopisma wydawane przez Wolters Kluwer Polska. 23 tytuły czasopism, ponad 29 tys. artykułów.

wejście do bazy

Exit mobile version