Site icon Biblioteka Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Głogowie

Czytelnie

CZYTELNIA NAUKOWA

Czytelnia (45 miejsc) ma charakter otwarty – zbiory udostępniane są poprzez wypożyczanie prezencyjnie (na miejscu w czytelni). Z czytelni naukowej ma prawo korzystać każdy mieszkaniec naszego miasta i regionu oraz każda osoba posiadająca dowód tożsamości. Żeby korzystać za zbiorów nie trzeba być czytelnikiem zapisanym do biblioteki.
Czytelnia pełni rolę centrum informacji naukowej. Poprzez zakupione licencje, można tu skorzystać z baz IBUK, LEX, Wirtualna Biblioteka Nauki.
Księgozbiór w czytelni ułożony jest wg UKD – Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej

0  Dział ogólny
004  Informatyka
005  Organizacja i zarządzanie
008  Kultura

1  Filozofia
111.852  Estetyka
159.9  Psychologia
16  Logika
17  Etyka

2  Religia

3  Nauki społeczne
311  Statystyka
316  Socjologia
33  Ekonomia
336  Finanse
34  Prawo
35  Administracja publiczna
36  Ubezpieczenia. Opieka społeczna
37  Pedagogika
39  Etnografia

5  Nauki przyrodnicze
504  Nauka o środowisku
51  Matematyka
53  Fizyka
54  Chemia
55  Geologia
57/58 Biologia. Botanika

6  Nauki stosowane
61  Medycyna
62  Inżynieria. Technika
657  Rachunkowość
669  Metalurgia. Hutnictwo
681.5  Automatyka

7  Sztuka
712  Parki. Ogrody
72  Architektura
73  Rzeźbiarstwo
74  Rysunek
745/749  Sztuka użytkowa
75  Malarstwo
76  Grafika
77  Fotografia
78  Muzyka
79  Teatr. Film
796  Sport

8  Językoznawstwo. Literatura
81  Językoznawstwo
82  Nauka o literaturze

9 Archeologia. Geografia. Biografie. Historia
91 Geografia
93/94 Historia

W wyniku porozumienia, zawartego z Towarzystwem Ziemi Głogowskiej, w czytelni można skorzystać z bogatych zbiorów regionalnych.

W czytelni naukowej można również skorzystać ze zbiorów czasopism oraz prasy. Udostępniane są poprzez wypożyczanie prezencyjne (na miejscu w czytelni). Wolny dostęp do półek ułatwia czytelnikom dotarcie do wybranego czasopisma. Korzystanie ze zbiorów określa Regulamin Biblioteki Uczelnianej § 2. Regulamin czytelni naukowej.

Studentom PWSZ w Głogowie oferujemy nocne wypożyczanie z czytelni książek, zwykle nieudostępnianych na zewnątrz.

CZYTELNIA KOMPUTEROWA

Czytelnia komputerowa dysponuje 15 stanowiskami komputerowymi, drukarką, skanerami oraz 1 stanowiskiem dla osób niepełnosprawnych, wyposażonymi w stałe łącze internetowe. Prawo do korzystania z czytelni komputerowej mają wyłącznie pracownicy oraz studenci PWSZ w Głogowie.

Na stanowiskach komputerowych udostępniane są bazy danych biblioteki – katalogi online, kartoteki, zestawienia bibliograficzne dostępne w multiwyszukiwarce INTEGRO. Jest również dostęp do sylabusów, prac licencjackich, wydawnictw uczelnianych.

Czytelnicy mogą także korzystać z edytorów tekstów 'WORD’, arkuszy kalkulacyjnych 'EXCEL’ oraz z elektronicznych źródeł informacji udostępnianych w bibliotece i w Internecie.

Użytkownicy komputerów zobowiązani są do korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem, to znaczy w celach naukowo-badawczych i edukacyjnych.

W Czytelni obowiązuje Regulamin Biblioteki Uczelnianej § 3. Regulamin czytelni komputerowej.

 

 

 

Exit mobile version