Site icon Biblioteka Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Głogowie

Dodatkowy termin szkolenia bibliotecznego

Zapraszamy studentów pierwszych roczników na ostatnie w tym semestrze szkolenie biblioteczne, które odbędzie się dnia 13.01.2023 godz. 15.00 w salce dydaktycznej Biblioteki Uczelnianej. Zaproszenie dotyczy tylko tych osób, które jeszcze nie dopełniły tego obowiązku.
Exit mobile version